Moviment de terres

Formació de murs de pedra

Venda de pedra d'escullera

Obra Civil

Vies ferroviàries

Transports per carretera

Transports especials

Producció d'àrids